Homeopātijas biedrības

Starptautiskā homeopātiskā medicīnas sabiedrība Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)     http://www.lmhi.org   Starptautiskā homeopātisko medicīnas sabiedrība Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI), kas izveidota Roterdamā 1925. gadā, pārstāv homeopātiskos ārstus vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē. Asociācijas mērķi ir homeopātijas attīstība un nodrošināšana visā pasaulē un saite starp licencētiem homeopātiem…

Lasīt vēl