Homeopātijas biedrības

Starptautiskā homeopātiskā medicīnas sabiedrība

Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)

 

 

http://www.lmhi.org

 

Starptautiskā homeopātisko medicīnas sabiedrība Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI), kas izveidota Roterdamā 1925. gadā, pārstāv homeopātiskos ārstus vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē. Asociācijas mērķi ir homeopātijas attīstība un nodrošināšana visā pasaulē un saite starp licencētiem homeopātiem ar medicīnas diplomu un sabiedrību, kā arī personām, kuras interesējas par homeopātiju. LMHI ir veltīts tikai bezpeļņas aktivitātēm, kas sniedz labumu no filantropijas.

 


 

Latvijas homeopātijas asociācija (LHA)

 

 

http://www.homeopatija.lv/

Latvijas homeopātijas asociācija bija dibināta 1991. gadā (dibinātāja Dr Benita Limba) un veiksmīgi darbojas vairāk nekā divdesmit gadus. Asociācijas mērķis ir paaugstināt kvalifikācijas standartus homeopātu vidū, nodrošināt sertifikāciju un atkārtotas sertificēšanas procesu un uzraudzīt profesionālo pienākumu izpildi. LHA ir Eiropas Homeopātijas komitejas (ECH) locekle, tādējādi tai ir svarīga loma ne tikai homeopātu profesionālās dzīves pārvaldīšanā Latvijā, bet arī visā pasaulē. LHA sniedz ievērojamu ieguldījumu, prezentējot un popularizējot homeopātiskās prakses medicīniskajā vidē.

 


 

Starptautiskā klasiskās homeopātijas akadēmija (IACH)

 

 

http://www.vithoulkas.com/

https://www.vithoulkas.edu.gr/ 

 

IACH ir izglītības iestāde, kas katru gadu pasniedz akadēmiskos kursus par homeopātiju efektīvai klasiskās homeopātijas klīniskajai praksei.

IACH mērķis ir medicīnas ārstu, medicīnas studentu un veselības aprūpes speciālistu profesionālā izglītība, lai radītu efektīvus klasiskos homeopātus saskaņā ar Dr. Samuela Hahnemana principiem.

IACH tika izveidots 1995. gadā (dibinātājs ir visā pasaulē atzītajs klasiskais homeopāts profesors Džordžs Vitulkas) un atrodas Alonissas jūras parka salā Egejas jūras ziemeļu daļā.

IACH ir saistīts tikai ar akadēmisko homeopātijas medicīnas mācīšanu, kur profesors Džordžs Vitulkas ne tikai dod instruktāžu no viņa milzīgās medicīniskās pieredzes, kas ilgst vairāk nekā pusgadsimtu, bet māca no viņa pašreizējās revolucionāras paradigmas, kā aprakstīts viņa grāmatā “Homeopātijas zinātne “, klasiskajā homeopātijas grāmatā un viņa nesenajā grāmatā” Veselības līmeņi “.

Katru gadu vasaras mēnešos ierodas ārstu grupas un citi medicīnas un akadēmiskie profesionāļi no visas pasaules, lai tos apmācītu IACH. Viņi nāk no visas pasaules, piemēram, Vācija, Krievija, ASV, Rumānija, Indija, Itālija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Grieķija, Peru, Kanāda, Austrija, Japāna, Meksika, Brazīlija, Kolumbija, Serbija, Slovēnija, Ukraina, Horvātija uc.

IACH ir apmācījis vairāk nekā piecpadsmit tūkstoši ārstu (15 000) un citu profesionālo ārstu no vairāk nekā sešdesmit divām (62) valstīm, un to skaits katru gadu pieaug.

IACH kursi Alonissos sniedz detalizētu informāciju, lai palīdzētu ārstiem noteikt katra pacienta veselības stāvokli, kā arī uzlabot viņu spēju efektīvi ārstēt šādus gadījumus.

 

 


 

Eiropas Homeopātijas komiteja (ECH)

 

 

http://www.homeopathyeurope.org/

 

ECH pārstāv visus homeopātijas speciālistus, kas ir organizēti 40 asociācijās 25 Eiropas valstīs. Tās mērķis ir

veicināt homeopātijas zinātnisko attīstību;
nodrošināt augstus standartus medicīnas ārstu sagatavotajā homeopātijas izglītībā, apmācībā un praksē;
standartu saskaņošana homeopātijas praksē visā Eiropā;
augstas kvalitātes homeopātiskās aprūpes nodrošināšana medicīnā;
augstas kvalitātes homeopātijas integrēšana Eiropas veselības aprūpes jomā.

ECH ir vairākas apakškomitejas, kurās piedalās saistīto asociāciju un mācību centru pārstāvji, kā arī citi speciālisti, piemēram, pētnieki, dokumentālisti un farmaceiti, kuru ekspertu ieguldījums palīdz uzlabot homeopātijas zinātnisko bāzi.

ECH vada Padome, kuru Ģenerālā asambleja ievēl uz četriem gadiem. Amatpersonas no Padomes locekļiem ievēl arī uz četriem gadiem.

Homeopātiskā prakse
1998. gadā Latvijas Medicīnas asociācija – Latvijas Ārstu biedrība – atzina homeopātiju kā papildus medicīnas specialitāti, kas nozīmē, ka homeopātiskajam ārstam ir jābūt arī medicīnas specialitātes sertifikātam (vispārējā medicīna, pediatrija utt.). Nacionālā homeopātisko ārstu asociācija izsniedz Latvijas Medicīnas asociācijas atzītus diplomus.

Medicīnas ārsti, kas nodrošina KAM ārstēšanu, ieskaitot homeopātiju, pārrauga ekspertu komisija, kas pārstāv Latvijas Republikas Medicīnas biedrību un profesionālās medicīnas asociācijas. Administratīvais kodekss aizliedz praktizējošiem ārstiem, kuri nav medicīniski kvalificēti, praktizēt jebkuru medicīnu.

Homeopātiskās zāles

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83 / EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un kas ietver homeopātiskās zāles, tika transponēta valsts tiesību aktos un ieviesta 1997. gada 10. aprīlī Farmācijas likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 376, zāļu reģistrācijas kārtība, pieņemta 2006. gada 9. maijā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *